Edukacja ekologiczna 2014 rok

  • 1320
  • 0

Szanowni Państwo,

W kolejny weekend, tj. 25-26 października będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na zorganizowanej przy naszym, a także Państwa, jako naszych Kontrahentów, udziale STREFIE EKO w ramach odbywających się w tym czasie Targach Happy Baby, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Strefa Eko jest przewodnim motywem tegorocznej edycji targów.

Realizacja tego pomysłu to jedna z naszych form aktywności na polu działań proekologicznych i w swoim zamyśle ma jednocześnie wypełnić nałożony na nas, przez ustawodawcę, obowiązek organizacji publicznych kampanii edukacyjnych (ich zakres i sposób określony w art. 19 i 31 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. 2013.888).

Działania te mają na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w dziedzinie, która dotyczy przecież każdego z nas – konsumentów, począwszy od najmłodszych a skończywszy na seniorach. Widzimy bardzo duży potencjał edukacyjny szczególnie w grupie najmłodszych i głównie do nich skierowana jest nasza kampania.

Będąc obecni na tej imprezie, bądź czytając późniejszą z niej relację, możecie Państwo czuć się zarówno gośćmi jak i jej współorganizatorami.

W dniu 15 października o 11:00, MTP, Centrum Prasowe odbyła się konferencja prasowa promująca tę imprezę.

Promocja wydarzenia będzie miała miejsce za pomocą następujących kanałów:

Zarówno Abrys, jak i MTP będą na bieżąco informować o działaniach w Strefie Eko
na stronach internetowych Happy Baby, ZielonaLekcja.pl oraz na profilach na Facebooku,
e-biuletynie wysyłanym do Klientów Abrys, broszurze drukowanej przez MTP
i dystrybuowanej do sieci sklepów Smyk, do Mutlikina, do sieci drogerii Yasmin.
Będą też broszury – z podanymi atrakcjami – dystrybuowane podczas Targów.

Linki pod którymi znajdą Państwo informacje o Strefie Eko oraz w późniejszym terminie relacja z niej:

http://zielonalekcja.pl/news/zapraszamy-partnerow-do-strefy-eko/
http://happybaby.mtp.pl/pl/news/strefa_eko_podczas_happy_baby/
http://happybaby.mtp.pl/pl//news/badz_eko/
https://www.facebook.com/zielonalekcja
https://www.facebook.com/TargiHappyBaby

Harmonogram szkoleń – pobierz

Miło jest nam poinformować o zrealizowaniu z sukcesem przedstawionego powyżej projektu Strefa Eko na Targach Happy Baby, będącego jednocześnie elementem prowadzonej przez Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A. publicznej kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Poniżej zamieszczamy linki do szczegółowej relacji z tej interesującej i pożytecznej imprezy:

http://zielonalekcja.pl/news/aktualnosci/strefa-eko-tworcze-zmagania-z-odpadami/

https://www.facebook.com/zielonalekcja

Zapisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) nakładają obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach oraz przez organizacje odzysku. Zakres publicznych kampanii edukacyjnych został określony w art. 8 pkt 13 powyższej ustawy. Artykuł ten definiuje je jako „każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.”

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach będzie miał obowiązek sfinansowania publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazania na rachunek NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (art. 19 ust. 4 ustawy).

Organizacje odzysku będą miały obowiązek przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5% swoich przychodów z przejęcia obowiązków określonych w ustawie.

Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A. proponuje Państwu przeprowadzenie tychże kampanii edukacyjnych ustalając koszt ich organizacji indywidualnie z każdym Przedsiębiorcą. Wykonanie ich nie będzie wtedy wymagało przekazania środków finansowych w wysokości 2% wartości netto opakowań wprowadzonych przez Przedsiębiorcę na rynek krajowy, na rachunek NFOŚiGW.

[ql_services type=”icons_list” featured_image_bg=”0″ borders=”0″ items_per_page=”-1″ ids=”365″ headers=”1″ headers_links=”1″ headers_border=”0″ show_excerpt=”1″ show_icon=”1″ icons_links=”1″ icon_tick=”0″ read_more=”1″ class=”gray” top_margin=”page-margin-top”]
LATEST POSTS
MOST POPULAR
TEXT WIDGET

What makes Cleanmate trusted above other cleaning service providers? When you combine higher standards, smarter strategies and superior quality all in one package, the result is top notch.