W związku z zakończeniem prac nad rejestrem wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami i ogłoszeniem w dniu 24 stycznia 2018 roku przez Ministra Środowiska w Monitorze Polskim komunikatu o jego utworzeniu zachodzi obowiązek rejestracji w nim podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy m.in. opony oraz oleje a także produkty w opakowaniach

Prowadzenie rejestru zostało powierzone marszałkom poszczególnych województw, rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym a jego administratorem będzie Minister Środowiska. Sam rejestr będzie stanowił integralną część ogólnokrajowej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej Bazą Danych o Odpadach (sam rejestr potocznie zwany BDO).

Formularz rejestrowy oraz aktualizacyjny

Wszelkich czynności związanych z dokonaniem wpisu w tymże rejestrze dokonuje sam przedsiębiorca w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

W ramach wzajemnej współpracy angażujemy się w pomoc przy jego wypełnieniu.

Nasz numer rejestrowy BDO – 000002678

BDO a komis samochodowy – najważniejsze informacje

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to system teleinformatyczny, którego najważniejszym zadaniem jest m.in. zwiększenie kontroli nad sposobem gospodarowania odpadami i ilości odpadów poddawanych recyklingowi. Od początku 2020 roku częścią systemu są także narzędzia służące tworzeniu okresowych ewidencji i sprawozdań, które udostępnione zostały przedsiębiorcom. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, każdy przedsiębiorca, który wprowadza na polski rynek opony samochodowe i oleje, podlega wpisowi do BDO i musi wywiązywać się w związku z tym z szeregu obowiązków związanych z gospodarką odpadami, recyklingiem, sporządzeniem dokumentacji i okresowych sprawozdań.

BDO a komis samochodowy – jak to wygląda w praktyce?

Każdy przedsiębiorca, który wprowadza na krajowy rynek samochody, jednocześnie wprowadza wyżej wymienione produkty – opony i oleje. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy auta pochodzą z wewnętrznego rynku UE, czy sprowadzone zostały spoza Unii. Takie same zasady dotyczą sprzedawców aut nowych, używanych oraz firm zajmujących się importem i sprzedażą części samochodowych. Komis samochodowy niewątpliwie podlega więc temu obowiązkowi.

BDO – Z czym jeszcze się to wiąże?

Dodatkowo każdy przedsiębiorca, który zajmuje się importem opon i olejów musi poddać ekwiwalent pewnej ich części odzyskowi i recyklingowi każdego roku. Procesy odzysku i recykling powinny zostać stosowanie udokumentowane. Zarówno ilość wytwarzanych rocznie odpadów, jak i informacje dotyczące materiałów poddanych odzyskowi i recyklingowi muszą zostać wyszczególnione w kartach ewidencji i rocznych sprawozdaniach w Rejestrze BDO. Podołanie temu obowiązkowi to niestety ogromna ilość biurokratycznej i czasochłonnej pracy, do której wielu przedsiębiorców po prostu nie jest przygotowanych. Dodatkowo warto wiedzieć, że rejestracja w BDO jest płatna. Roczna opłata jest niewielka i wynosi w zależności od wielkości firmy i zakresu jej działania 100 albo 300 złotych.

Czy wprowadzając do kraju opony i oleje obowiązki wynikające z rejestracji w BDO zawsze trzeba wykonać samodzielnie?

Przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy i zarejestrowany w Rejestrze BDO opony i oleje, które sprzedaje jako samodzielne produkty bądź jako elementy przynależne wszelkich pojazdów, ma w myśl ustawy obowiązek prowadzenia w dowolnej formie wewnętrznej ewidencji obejmującej rodzaje i masy tychże opon i olejów wprowadzone przez niego w ciągu roku kalendarzowego. Podsumowaną ewidencję przedsiębiorca przekazuje do naszej organizacji odzysku, a Glob Kon-Wit na jej podstawie wykonuje w jego imieniu przejęty obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu opon i olejów. W rejestrze BDO organizacja odzysku sporządza i składa roczne sprawozdanie w zakresie przejętego obowiązku. Dzięki nam przedsiębiorca może skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na prowadzeniu i rozwijaniu swojego biznesu.