OFERTA - PROPOZYCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Odzysk i recykling odpadów poużytkowych – opon i olejów

Zgodnie z ustawą z dn. 11maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2018.1932jt) wszystkie podmioty wprowadzające na rynek krajowy w drodze produkcji, wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź importu produkty (opony i oleje wymienione w załączniku nr 4a ww. ustawy) zobowiązane są do zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z tych produktów. Ustawa określa i reguluje obowiązki wszystkich przedsiębiorców.

Załącznik nr 4a do ww. ustawy określa procentowe poziomy odzysku i recyklingu w poszczególnych rodzajach produktów, a Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz. U. 2014.1968) jako akt wykonawczy do ustawy określa stawki opłaty produktowej.

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych przedsiębiorca może realizować za pośrednictwem organizacji odzysku bądź samodzielnie.

Zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy gwarantując prawidłowość i bezpieczeństwo działań związanych z przejęciem i wykonaniem w Państwa imieniu obowiązków wynikających z ustawy.

Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A.

Oferujemy możliwość przejęcia i wykonania obowiązku w zakresie:

  • odzysku i recyklingu opon,
  • odzysku i recyklingu olejów.

Proponujemy zawarcie umowy, w ramach której zrealizujemy w Państwa imieniu ustawowy obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w zakresie:

  • odzysku i recyklingu opon – to nasza domena,

  • odzysku i recyklingu olejów.

Gwarantujemy Państwu

  • kompleksową i wieloletnią realizację ustawowego obowiązku,

  • niezmienność opłat w okresie roku rozliczeniowego,

  • bezpieczeństwo ekologiczne,

  • prawidłowość i rzetelność naszych działań,

  • udzielanie na bieżąco informacji, porad i sugestii dotyczących gospodarki produktami, a także informacji o zmianach stanu prawnego w tym zakresie.

Od roku 2004 naszym Klientom w ramach współpracy umożliwiamy nieodpłatne wykorzystanie znaku „Błękitny Glob Recykling”. Jest to informacja, iż przedsiębiorca aktywnie przyczynia się do budowy i funkcjonowania systemu zbiórki, odzysku i recyklingu w naszym kraju, realizując tym samym politykę ekologiczną opartą na ponownym wykorzystaniu odpadów.

Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A. jest firmą wiarygodną prawnie, ekonomicznie i merytorycznie co daje gwarancję, że zawarte porozumienia i podpisane umowy zawsze wykonuje w sposób prawidłowy, terminowy, zgodnie z ich przedmiotem i interesem Przedsiębiorcy.