OFERTA - PROPOZYCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zgodnie z ustawą z dn. 11maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2018.1932jt) wszystkie podmioty wprowadzające na rynek krajowy w drodze produkcji, wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź importu produkty (opony i oleje wymienione w załączniku nr 4a ww. ustawy) zobowiązane są do zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z tych produktów. Ustawa określa i reguluje obowiązki wszystkich przedsiębiorców.

Załącznik nr 4a do ww. ustawy określa procentowe poziomy odzysku i recyklingu w poszczególnych rodzajach produktów, a Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz. U. 2014.1968) jako akt wykonawczy do ustawy określa stawki opłaty produktowej.

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych przedsiębiorca może realizować za pośrednictwem organizacji odzysku bądź samodzielnie.

Zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy gwarantując prawidłowość i bezpieczeństwo działań związanych z przejęciem i wykonaniem w Państwa imieniu obowiązków wynikających z ustawy.

Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A.

Oferujemy możliwość przejęcia i wykonania obowiązku w zakresie:

 • odzysku i recyklingu opon,
 • odzysku i recyklingu olejów.

Proponujemy zawarcie umowy, w ramach której zrealizujemy w Państwa imieniu ustawowy obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w zakresie:

 • odzysku i recyklingu opon – to nasza domena,

 • odzysku i recyklingu olejów.

Gwarantujemy Państwu

 • kompleksową i wieloletnią realizację ustawowego obowiązku,

 • niezmienność opłat w okresie roku rozliczeniowego,

 • bezpieczeństwo ekologiczne,

 • prawidłowość i rzetelność naszych działań,

 • udzielanie na bieżąco informacji, porad i sugestii dotyczących gospodarki produktami, a także informacji o zmianach stanu prawnego w tym zakresie.

Od roku 2004 naszym Klientom w ramach współpracy umożliwiamy nieodpłatne wykorzystanie znaku „Błękitny Glob Recykling”. Jest to informacja, iż przedsiębiorca aktywnie przyczynia się do budowy i funkcjonowania systemu zbiórki, odzysku i recyklingu w naszym kraju, realizując tym samym politykę ekologiczną opartą na ponownym wykorzystaniu odpadów.

Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A. jest firmą wiarygodną prawnie, ekonomicznie i merytorycznie co daje gwarancję, że zawarte porozumienia i podpisane umowy zawsze wykonuje w sposób prawidłowy, terminowy, zgodnie z ich przedmiotem i interesem Przedsiębiorcy.

Dlaczego warto przekazać odzysk/recykling olejów i opon specjalistom?

Poprawne realizowanie obowiązku z zakresu recyklingu odpadów poużytkowych wymaga odpowiedniej wiedzy oraz profesjonalnej infrastruktury. Obie te kwestie wiążą się z kosztami – pochłaniają czas lub wymagają wysokich nakładów pieniężnych. Każdego dnia odciążamy naszych klientów, przejmując ich obowiązki związane z recyklingiem opon użytkowych, bieżnikowanych, olejów smarowych i przepracowanych. Odzysk przeprowadzany jest przez specjalistów, mających bogate doświadczenie w branży i świetnie orientujących się w aktualnych przepisach.

Podmioty, wybierające usługi firmy Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A., doceniają komfort współpracy. Eksperci starają się elastycznie podejść do oczekiwań klientów, co sprawia, że przedsiębiorstwa chętnie decydują się zostać z nami na dłużej. Usługobiorcy doceniają również poczucie bezpieczeństwa. Pewność, że wszystkie etapy recyklingu odpadów poużytkowych przebiegają zgodnie z obowiązującym prawem, pozwala przedsiębiorcy skupić się w pełni na realizacji innych obowiązków. To zdecydowanie najskuteczniejszy sposób na uniknięcie problemów z prawem.

Odzysk odpadów poużytkowych – kompleksowe wsparcie

Podmioty decydujące się na recykling opon i olejów z naszą pomocą, mogą poczuć realne korzyści wynikające ze współpracy. Takie efekty są możliwe do osiągnięcia z kilku powodów:

 1. jesteśmy na bieżąco z aktualnymi zmianami przepisów;
 2. proponujemy przejrzystą umowę;
 3. służymy pomocą, doradztwem i wsparciem w kwestiach związanych z odzyskiem olejów przepracowanych, smarowych, nowych i używanych opon i innych odpadów poużytkowych.

Wspólnie z nami zatroszczą się Państwo nie tylko o przestrzeganie obowiązującego prawa, ale też o realizację świadomej, odpowiedzialnej polityki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.