W jaki sposób poddawać recyklingowi oleje przepracowane?

W jaki sposób poddawać recyklingowi oleje przepracowane?

  • 2550
  • 0

Z olejami przepracowanymi spotkamy się w wielu branżach. Z problemem zużytych olejów borykają się m.in. branże motoryzacyjne. Jeśli takie substancje zostaną źle zagospodarowane, mogą przedostać się do wód gruntowych i rzek. Poniżej przyglądamy się, jakie kroki podejmują specjaliści, zajmujący się recyklingiem olejów przepracowanych.

W jaki sposób oleje przepracowane stanowią zagrożenie dla środowiska?

Eksploatacja oleju może w wyraźny sposób wpłynąć na właściwości takiej substancji. Olej poddawany jest oddziaływaniu temperatury oraz działanie innych czynników, powodującym, że dochodzi do zmian w jego budowie chemicznej. Oleje przepracowane mogą mieć więc odmienne zabarwienie od substancji, które jeszcze nie uległy degradacji. Zmienia się też zawartość zanieczyszczeń stałych, zawartość wody oraz lepkość preparatu. Toksyczny wpływ, jaki motoryzacyjne oleje przepracowane mają na środowisko, jest niepodważalny. To właśnie dlatego tak istoty jest odpowiedni recykling olejów samochodowych.

Recykling i odzysk olejów przepracowanych – co warto o tym wiedzieć?

Wcześniej wspomniane oczyszczenie oleju można przeprowadzać na drodze destylacji, dekantacji i filtracji. Takie działania można wykonywać również przez rozdział na frakcje destylatowe (niezbędne będą przy tym specjalistyczne urządzenia).
Recykling olejów przepracowanych może także obejmować wykorzystanie technologii, która powstała z myślą o spalaniu tychże olejów. Takie piece wyróżniają się wysoką sprawnością. Mówiąc o recyklingu, warto wspomnieć o jeszcze jednym sposobie na powtórne wykorzystywanie olejów przepracowanych. Oleje przepracowane mogą być stosowane jako paliwo, zasilające instalacje, służące do spalania odpadów.

Jak zadbać o recykling i odzysk olejów w Warszawie?

Recykling olejów przepracowanych jest najlepszym sposobem na zagospodarowanie tych groźnych dla środowiska substancji. To skomplikowany proces, toteż odzysk olejów w Warszawie należy powierzać tylko pewnym, rzetelnym podmiotom. Jednym z kroków, których podejmują się specjaliści, jest wydzielenie ciał obcych z oleju. Specjaliści wybierają do tego odpowiednią metodę (na tym etapie można bazować na procesie odwirowania wody lub sedymentacji). To jednak dopiero początek działań, które mają na celu odzysk olejów przepracowanych i przywrócenie olejom ich właściwości. Kompleksowa rafinacja wymaga:

  1. znajomości obowiązujących przepisów;
  2. dysponowania odpowiednią infrastrukturą.

Po co przeprowadzać recykling olejów przepracowanych w Warszawie?

Jedną z przesłanek, o których warto wspomnieć, są względy ekologiczne. Recykling olejów przepracowanych pozwala na ponowne wykorzystanie oleju jako paliwo. Z kolei wcześniej wspomniana rafinacja jest szansą na to, żeby odzysk olejów przepracowanych pozwolił pozyskać surowce petrochemiczne. Te z kolei mogą być wykorzystane dalej – np. jako składnik olejów smarowych. Kroki specjalistycznych podmiotów, które oferują recykling olejów, mogą także skupiać się na działaniach, prowadzących do przywrócenia wcześniejszych właściwości olejom. Odzysk i recykling olejów to również obowiązek prawny. Recykling olejów, a także zużytych akumulatorów reguluje ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. oraz unijne ustawodawstwo.

Zasady bezpieczeństwa a recykling i odzysk olejów przepracowanych

Aby uzyskać wszystkie korzyści ekologiczne, wynikające z recyklingu i odzysku olejów przepracowanych, należy zatroszczyć się o bezpieczeństwo całego procesu. Do takiego zadania należy wykorzystywać instalacje o najwyższej skuteczności i najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Niewłaściwe gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami to zagrożenie dla ludzkiego życia i zdrowa. Oleje przepracowane można zaliczyć do tej grupy. Mimo to, jeśli zostaną właściwie zagospodarowane, mogą być alternatywnym źródłem energii, a ich ponowne wykorzystanie (np. na drodze regeneracji lub rerafinacji) ma korzystne aspekty ekologiczne.

Recykling olejów przepracowanych

Przygotowanie do rafinacji olejów motoryzacyjnych, a także tych używanych do pracy wielu maszyn przemysłowych, to obowiązek wszystkich firm zajmujących się wymianą płynów eksploatacyjnych. Dotyczy to zarówno zakładów naprawiających urządzenia przemysłowe czy rolnicze, jak i właścicieli warsztatów samochodowych. Oleje przepracowane, w celu zwiększenia ochrony podczas przewożenia ich do odpowiedniego miejsca, w którym zostaną poddane recyklingowi, należy zlewać do specjalnie przeznaczonych pojemników. Tak przygotowane oleje można oddać firmie zajmującej się przetwarzaniem materiałów niebezpiecznych.

Recykling oleju silnikowego

Dzięki odpowiedniej wewnętrznej organizacji naszej firmy możemy zaoferować wprowadzającym na rynek krajowy oleje i preparaty smarowe przejęcie i wykonanie ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu zapewniając odzysk oraz recykling oleju silnikowego i innych olejów przepracowanych, dokładając wszelkich starań, aby nasze usługi spełniały wszystkie standardy jakości określone w polskim prawie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu

[ql_services type=”icons_list” featured_image_bg=”0″ borders=”0″ items_per_page=”-1″ ids=”365″ headers=”1″ headers_links=”1″ headers_border=”0″ show_excerpt=”1″ show_icon=”1″ icons_links=”1″ icon_tick=”0″ read_more=”1″ class=”gray” top_margin=”page-margin-top”]
LATEST POSTS
MOST POPULAR
TEXT WIDGET

What makes Cleanmate trusted above other cleaning service providers? When you combine higher standards, smarter strategies and superior quality all in one package, the result is top notch.