Recykling opon a obowiązujące prawo

Opony to specyficzny typ “śmieci”. Jak więc postąpić z oponami, gdy tracą swoją przydatność i stają się całkowicie zbędne? Absolutnie nie mogą one trafić na składowiska. Zużytych produktów nie należy po prostu wyrzucać. Dziś sprawdzamy, co dokładnie o recyklingu opon mówią aktualne przepisy i jakie obowiązki spoczywają na poszczególnych podmiotach.

Recykling opon Warszawa – kto powinien się o to zatroszczyć?

Taki obowiązek spoczywa zarówno na osobach indywidualnych, jak i na przedsiębiorstwach. Niestety nadal nierzadko spotkamy się z problemem nielegalnych wysypisk. Korzystanie z nich nie tylko obarcza nas odpowiedzialnością za zanieczyszczenie środowiska. Jedną z konsekwencji są również kary pieniężne.

Część podmiotów, z uwagi na to, jaki rodzaj działalności prowadzą, muszą nawiązać stałą współpracę z firmami, zajmującymi się recyklingiem opon używanych. Dotyczy to np. producentów opon. Przepisy precyzują konkretnie, że firmy działające w tej branży odzysk tonażu muszą utrzymać na poziomie min. 75%.
Powinności w tym zakresie wynikają z ustawy z dn. 11 maja 2011 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej j (Dz. U. 2018.1932jt). Jej treść nie pozostawia wątpliwości. O odzysk i recykling konkretnych odpadów poużytkowych muszą się zatroszczyć podmioty, które wprowadzają te produkty na rynek w związku z:

  1. produkcją;
  2. wewnątrzwspólnotowym nabyciem;
  3. importem.

Nie tylko recykling opon bieżnikowanych, czyli o czym musi pamiętać przedsiębiorca działający w Warszawie i w całej Polsce?

Ustawa określa procentowe poziomy odzysku i recyklingu dla poszczególnych odpadów. Znajdziemy więc tam wartości dotyczące m.in.

  1. opon pneumatycznych bieżnikowanych z gumy;
  2. nowych opon pneumatycznych z gumy, stosowanych w samochodach osobowych, motocyklach, rowerach, autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach;
  3. nowych opon pneumatycznych, stosowanych w maszynach rolniczych i w różnorodnych urządzeniach;
  4. opon pneumatycznych używanych.

Treść ustawy dotyczy również innych odpadów. Możemy do nich zaliczyć np. oleje smarowe z ropy naftowej, parafinę ciekłą, środki zapobiegające zamarzaniu, mieszanki olejowe do obróbki metali.

Recykling opon nowych i używanych Warszawa – kogo dotyczy kara grzywny?

Ustawa rozróżnia konkretne zachowania, które ukarane mogą zostać grzywną. Mówi m.in. o podmiotach, które prowadzą recykling albo odzysk opon i odmawiają wydania dokumentu, potwierdzającego wykonanie tych czynności. Ukarany zostanie również podmiot, który w takiej dokumentacji zawiera informacje nierzetelne, niezgodne z faktycznym stanem. Grzywna nałożona zostanie również na przedsiębiorstwa, które zbyt późno wydają ten dokument.

Warto podkreślić, że karze podlegają też podmioty, które są posiadaczem odpadów, bo zajmują się kwestią odzysku w imieniu przedsiębiorcy, którego obsługują. Tacy usługodawcy również zobowiązani są do przekazania wniosku o wydanie dokumentu, będącego potwierdzeniem recyklingu i odzysku.

Jak wygląda drugie życie nowych lub zużytych opon, przeznaczonych do recyklingu i odzysku?

Na bazie pozyskanej w ten sposób gumy można wyprodukować całkowicie nowe przedmioty. Używa się ich np. do prac renowacyjnych w obrębie asfaltów i boisk. Znajdują zastosowanie jako m.in. podeszwy obuwia. Dużą popularnością cieszy się również odzysk, pozwalający na wykorzystanie starych opon jako paliwa przeznaczonego do specjalnych pieców klinkierskich.

Globpolska – Recykling Opon Warszawa

[ql_services type=”icons_list” featured_image_bg=”0″ borders=”0″ items_per_page=”-1″ ids=”365″ headers=”1″ headers_links=”1″ headers_border=”0″ show_excerpt=”1″ show_icon=”1″ icons_links=”1″ icon_tick=”0″ read_more=”1″ class=”gray” top_margin=”page-margin-top”]
LATEST POSTS
MOST POPULAR
TEXT WIDGET

What makes Cleanmate trusted above other cleaning service providers? When you combine higher standards, smarter strategies and superior quality all in one package, the result is top notch.