Edukacja ekologiczna 2015 rok

  • 1659
  • 0

Szanowni Państwo

Rok 2015 to kolejny rok, w którym wspólnie z naszymi kontrahentami wykonaliśmy ustawowy obowiązek przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

W związku z tym, niezmiernie miło jest nam Was poinformować o zrealizowaniu, z sukcesem, projektu „wKOŁO odpadów” w ramach tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata”, który odbył się dniach 18 i 19 września 2015 r. na terenie miasta Koło.

Projekt „wKOŁO odpadów”, to działanie proekologiczne przeprowadzone, w imieniu naszych Kontrahentów, przez Glob Kon-Wit Polska Organizacja Odzysku S.A przy współudziale Działu Edukacji Ekologicznej firmy ABRYS Sp. z o.o oraz Urzędu Miejskiego w Kole, stanowiące formę publicznej kampanii edukacyjnej za rok 2015, w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz wypełnienie zapisów Działu I Umowy „Publiczne Kampanie Edukacyjne” (zakres kampanii oraz sposób ich realizacji określony jest w art. 19 i 31 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. 2013.888).

Tegoroczny projekt miał charakter terenowej gry edukacyjnej przeprowadzonej we wszystkich szkołach podstawowych miasta Koło, a którego finał nastąpił przy okazji II Pikniku Ekologicznego w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. W Pikniku Ekologicznym aktywnie uczestniczyło ponad 800 osób.

W celu zapoznania się ze szczegółami zrealizowanego projektu zapraszamy do odwiedzenia portalu edukacyjnego www.zielonalekcja.pl.

Bardzo dziękujemy Państwu za powierzenie nam tego zadania oraz uczestnictwo w tegorocznej akcji edukacji ekologicznej naszych dzieci i młodzieży.

[ql_services type=”icons_list” featured_image_bg=”0″ borders=”0″ items_per_page=”-1″ ids=”365″ headers=”1″ headers_links=”1″ headers_border=”0″ show_excerpt=”1″ show_icon=”1″ icons_links=”1″ icon_tick=”0″ read_more=”1″ class=”gray” top_margin=”page-margin-top”]
LATEST POSTS
MOST POPULAR
TEXT WIDGET

What makes Cleanmate trusted above other cleaning service providers? When you combine higher standards, smarter strategies and superior quality all in one package, the result is top notch.